قیمت آسفالت گرم و سرد

قیمت آسفالت گرم و سرد انواع مختلف بازیافت گرم و سرد آسفالت های قدیمی جاده ها : بازیافت سرد آسفالت شامل کندن ،شخم زدن ،تراشیدن و خرد کردن مصالح آسفالتی با قشر اساس و زیر اساس موجود انجام می شود. این مصالح بعد فرآوری مجدد در محل پروژه و در…

آسفالت‌ سرد

آسفالت‌ سرد آسفالت سرد (Cold Mix) به مخلوطی از مصالح سنگی و قیر مخلوط و یا امولسیون قیر گفته می‌شود که مواد اولیه آن در دمای محیط مخلوط شوند. در برخی انواع آسفالت سرد، ممکن است قیر بر حسب ضرورت گرم شود، اما سایر مصالح بدون گرم شدن با قیر…

اجرای آسفالت

اجرای آسفالت: امکانات ارائه شده توسط مفروش کردن مسیرها به آسفالت هر چند که آسفالت می‌تواند باعث هموار شدن مسیرها و جاده‌ها شود، با این حال اگر مسیر از پایه خراب باشد، حتی آسفالت نیز قادر به اصلاح آن نخواهد بود. به همین دلیل مهم است که آسفالت روی مسیرهای…

استفاده از آسفالت

استفاده از آسفالت برای هموارسازی مسیرها استفاده از آسفالت یکی از گزینه‌های محبوب نسبت به بتن ریزی و یا سنگ فرش کردن برای مسیرها می‌باشد، شاید هم دلیل آن دوام قابل قبول نسبت به قیمت‌های عرضه شده آن می‌باشد. استفاده از آسفالت در مقابل راه‌های بتنی امروزه بسیاری از جاده‌ها…