نگهداری از آسفالت در زمستان

 آب بندی روسازی آسفالت منظور از آب بندی این است که روسازی آسفالت به گونه‌ای باشد که آب از آن عبور نکند. اینکار باعث حفط آسفالت در برابر خرابی‌های باران‌ها و رطوبت‌های موجود در فصل سرما می‌شود. این عمل با استفاده از روکش‌هایی استفاده می‌شود که معمولا باید هر سه تا پنج…

چرا باید ترک های آسفالت را قبل از زمستان پر کنیم

 چاله‌ها یخ می زنند و به یک خطر برای رانندگان تبدیل می شوند بیشتر شدن خرابی سطح تنها دلیل برای پر کردن ترک‌ها و چاله‌ها قبل از شروع زمستان نیست و مشکلات بزرگتری نیز وجود دارند که در صورت عدم تعمیر آسفالت در فصل گرما می‌توانند برایتان ایجاد شوند. یکی…

ترک‌ ها و چاله‌ ها را قبل از زمستان پر کنیم

پر کردن ترک‌ها و چاله‌ها قبل از شروع زمستان را می‌توان یک امر ضروری دانست که پشت گوش انداختن آن می‌تواند عواقب بدی برای روسازی به همراه داشته باشد، رها کردن ترک‌ها یا چاله‌ها برای فصل زمستان می تواند برای آسفالت شما مضر باشد و هزینه های آینده را افزایش…