آسفالت و نمک

نمک می تواند برای محیط زیست مضر باشد یکی از مشکلات بزرگ استفاده از نمک برروی آسفالت برای ذوب یخ را می‌توان مشکلاتی دانست که اینکار برای محیط زیست ایجاد می‌کند. این‌کار می‌تواند تا کیلومترها گیاهان را تحت شعاع قرار دهد و مشکلات زیادی برای آن‌ها ایجاد کند. حتی گاهی…

برف روبی آسفالت با نمک

استفاده از نمک برروی آسفالت در فصل زمستان معمولا گریزناپذیر است،‌ در اکثر شهرهای کشورمان حداقل یک‌بار در سال شاهد نشست برف هستیم و همانطور که می‌دانید رها کردن این برف‌ها به حال خودشان می‌تواند باعث به‌وجود آمدن یخ‌بندان شود و مشکلات زیادی برای تردد ایجاد کند. اما آیا استفاده…