اجرای ایزوگام گنبد

اجرای ایزوگام گنبد اجراى ايزوگام گنبد مسجد ، خیابان شيخ بهايى توسط کادر مجرب ایزوگام گستر یکی دیگر از کاربردهای عایق های رنگی نانومازستا که میتوان آن را یک مزیت نسبت به سایر آب بندها همچون ایزوگام و قیرگونی دانست ، عایقکاری گنبد ها با کیفیت و زیبایی به مراتب…