انواع و منابع قیر و کاربردها

انواع و منابع قیر و کاربردها قیرهای نفتی :  قیر نفتی در پالایشگاه از تقطیر نفت خام بدست می‌آید. در داخل ستون از پایین به بالا جریان بخار آب سوپرهیت عبور داده می‌شود. در نتیجه، جریان بخار آب سبب جداسازی مواد فرار سبك شده و از بالای برج خارج و…