دستگاه خط تولید ایزوگام

دستگاه ها بر حسب خواست مشتری، قابل تغییر و سفارشی سازی است و بر همین اساس طول دستگاه از 30 تا 47 متر قابل افزایش است. کیفیت محصول تولیدی به طول بیشتر دستگاه ارتباط مستقیم دارد. در دستگاه خط تولید ایزوگام از تکنیک های مختلفی استفاده شده است تا تأثیر…