کاربرد عایق حرارتی برای لوله

کاربرد عایق حرارتی برای لوله عایق حرارتی برای لوله : کنترل چگالش در مواردی که لوله ها در دمای زیر محیط کار می کنند، احتمال متراکم شدن بخار آب در سطح لوله وجود دارد. زیرا بررسی ها نشان می دهد، رطوبت به انواع مختلف خوردگی کمک می کند، بنابراین جلوگیری…

کاربرد عایق حرارتی

کاربرد عایق حرارتی برای لوله در مقاله ی قبلی با عایق بندی حرارتی برای لوله کشی آشنا شدیم و مطالبی درباره این موضوع را باهم بررسی کردیم. در این مقاله میخواهیم دو کاربرد عایق حرارتی برای لوله را مورد بحث قرار دهیم. از اینکه ما را تا پایان این مبحث…

عایق حرارتی برای لوله

مقدمه عایق حرارتی برای لوله تضمین چرخه فرآیند صحیح، شرایط محیط درون لوله ها باید در محدودیت های تعیین شده باقی بماند (به عنوان مثال دما ، گرانروی ، فشار و غیره) می باشد. عایق بندی لوله کشی علاوه بر ساخت و بستن صحیح ایزومتریک لوله کشی، عملکرد مهمی نیز دارد. آیا می دانید…