تفاوت بین ایزوگام فویلدار و بدون فویل

تفاوت بین ایزوگام فویلدار و بدون فویل (پودری) درنوع مصرف آنهاست و از لحاظ نوع و کیفیت باهم تفاوتی ندارند. ایزوگام فویلدار برای پشت بام جهت جلوگیری از گرمای طبقه آخر که در معرض نور خورشید قرار دارد. ایزوگام بدون فویل یا همان ایزوگام پودری برای سرویس های بهداشتی وداخل…