چه عواملی در دوام آسفالت تاثیر دارد؟

آسفالت یکی از انواع روش ها برای عایق بندی و یا پوشش معابر و جاده ها است و بهترین نوع پوشش برای معابر و جاده ها به حساب می آید بنا بر این انتخاب نوع آسفالتی که برای پوشاندن محل مورد نظر و یا عایق کردن سطح مورد استفاده قرار…

عوامل کوتاه شدن عمر آسفالت 2

این مطلب ادامه ی مقاله ی قبلی است که این لینک میتوانید به آن دسترسی داشته باشید. عامل شماره ۴: سوخت و نفت سوخت و روغن می تواند به سرعت سطح روکش آسفالت شما را خراب کند. درست است که در صورتی که لایه آب بندی را برروی آسفالت خود…

عوامل کوتاه شدن عمر آسفالت

عامل شماره ۱: آب های سطحی اکثرا آسفالت‌ها به گونه‌ای نصب می‌شوند که آب را برروی خود نگه ندارند و آن را به اطراف سرریز کنند، اگر از مسیر آسفالت پارکینگ، جاده و یا… به درستی نگهداری نشود، آب های سطحی می توانند روسازی را ضعیف کنند و باعث گسترش…

قیمت روز قیر و آسفالت

آسفالت ، همچنین به عنوان قیر  شناخته می شود ،  یک مایع چسبنده ، سیاه و بسیار چسبناک نفت یا نیمه جامد نفت است. این ماده در ذخایر طبیعی یافت می شود یا ممکن است محصولی تصفیه شده باشد و به عنوان یک طبقه بندی طبقه بندی می شود.  …