قیمت روز قیر و آسفالت

آسفالت ، همچنین به عنوان قیر  شناخته می شود ،  یک مایع چسبنده ، سیاه و بسیار چسبناک نفت یا نیمه جامد نفت است. این ماده در ذخایر طبیعی یافت می شود یا ممکن است محصولی تصفیه شده باشد و به عنوان یک طبقه بندی طبقه بندی می شود.  …