ایزوگام تک لایه

ایزوگام تک لایه:  بستر فقط دارای لایه پلی استر سوزنی است. از حوضچه مذاب قیر عبور کرده و با قیر ممزوج میشود. محل های دارای شکل هندسی نامنظم : منعطف تر بوده در محل هایی که شکل های نامنظم هندسی نیاز داریم همانند اطراف شناژ، دیوار پی ها و محل…