نگهداری پیشگیرانه

نگهداری پیشگیرانه باور عمومی بر آن است که پیشگیری بهتر از درمان می‌باشد. باید گفت این جمله بسیار پرمعنی و درست است از نظر هزینه و زمان و غیری می‌توان پیشگیری از درمان هزینه‌های کمتری را شامل می‌شود. مثلا توجه کنید پوشیدن لباس گرم در زمستان هزینه کمتری نسبت به…