نگهداری غیر تکرار شونده

نگهداری غیر تکرار شونده نگهداری غیر تکرار شونده در فواصلی با مدت زمان بیشتری انجام می‌گیرد که تقریبا از 3 تا 5 سال متغیر است. به فعالیت‌هایی که خارج از حوزه نگهداری جاری است گفته می‌شود. به این معنی که در صورت خرابی‌های سطحی انجام نمی‌شود و زمانی اجرا می‌شود…

نگهداری پیشگیرانه

نگهداری پیشگیرانه باور عمومی بر آن است که پیشگیری بهتر از درمان می‌باشد. باید گفت این جمله بسیار پرمعنی و درست است از نظر هزینه و زمان و غیری می‌توان پیشگیری از درمان هزینه‌های کمتری را شامل می‌شود. مثلا توجه کنید پوشیدن لباس گرم در زمستان هزینه کمتری نسبت به…