آسفالت سیل کت

آسفالت سیل کت یکی از نمونه‌های آسفالت‌های حفاظتی، آسفالت سیل کت است که یک لایه قیر با یک لایه ماسه روی آن قرار می‌گیرد. آسفالت سیل کت از دسته آسفالت‌های سطحی است که بیشتر در به صورت دولایه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. آسفالت سیل کت دارای اجرای دو لایه سیل…